Giúp việc khác

  • TẠP VỤ VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI

    TẠP VỤ VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI

    Dịch vụ cung cấp giúp việc văn phòng của công ty chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế tại các tòa nhà văn phòng để đưa ra được dịch vụ … Đọc Thêm

  • GIÚP VIỆC HÀNH CHÍNH, THEO GIỜ CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

    GIÚP VIỆC HÀNH CHÍNH, THEO GIỜ CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

    Cuộc sống và công việc bận rộn khiến bạn không có thời gian hoàn thành các công việc gia đình, bạn muốn có người giúp đỡ nhưng lại không muốn bị ảnh hưởng đến không gian riêng tư của bản thân. Bạn hãy tới với dịch vụ giúp việc theo giờ của giúp việc 66. Với đội ngũ người giúp việc theo giờ chuyên … Đọc Thêm